Kulturbloggen – Anna Troberg: ”Tre punkter för att stärka och föra public service in i framtiden”

kb_publicservice

Anna Troberg skriver på Kulturbloggen om tre punkter som är avgörande att stärka och föra public service in i framtiden: ”Ju mer riktad och skräddarsydd information som sköljer över oss, desto mer behöver vi en mer neutral mediaplattform som vi kan ställa krav på och som tar ansvar för livslångt lärande och mångfald. Denna plattform är public service och den fyller en viktig samhällsfunktion som i allra högsta grad fortfarande behövs.” Kulturbloggen, 8 mars, 2013. Läs mer

Aftonbladet – Anna Troberg: ”Öppna arkiven!”

ab_publicservice

Anna Troberg skriver i Afonbladet om Public Service nya utmaningar: ”Hamilton pekar på det demokratiska värdet i att ha en väl fungerande public service. I dagens medielandskap ligger dock det demokratiska värdet snarare i de ofantliga möjligheter nätet ger människor att följa många olika nationella och internationella kultur- och nyhetskällor. Att tvingas betala för en av dem oavsett om man använder den eller ej är knappast något som stärker demokratin. Det är en föråldrad affärsmodell, som inte är vägen framåt för vare sig public service… Läs mer